De resultaten van het pilot ArtHelpdesk 2023 zijn binnen!

EINDMETING ARTHELPDESK 2023

13 koppels kunstenaar-zakenmaatje, waarvan 10 eindmetingen voltooid (3 zijn nog niet klaar want later begonnen; nulmetingen rond 05/2023, eindmetingen rond 01/2024)

In alle gevallen is er stevig gewerkt aan de fundamenten van duurzaam ondernemerschap en meer financiële onafhankelijkheid! Alle kunstenaars boeken vooruitgang in het verduurzamen van de onderneming, verreweg de meesten ook in hun commerciële houding, de kwaliteit van hun online aanwezigheid en ook in zelfvertrouwen!

BEDRIJF                                AANTAL x VOORUITGANG          GEMIDDELD VOORUITGANG                           (vergeleken met de nulmeting)

Ondernemingsplan                                     10                                                       46,25%                     

Organisatie werkzaamheden/tijd                6                                                         30,4%                  

Administratieve orde                                   4                                                         28,1%            

Commerciële houding                                 9                                                         38,9%                       

Financiële situatie                                        4                                                         40,6%                       

Marketing inspanningen                               7                                                         25%                                    

Communicatie                                              5                                                       32,5%                        

Online aanwezigheid                                     5                                                         25%

Kwaliteit van website                                  8                                                         26,6%      

Huisvesting/atelierruimte                              3                                                         41,7%     

Anders/eigen vraagstelling:                        5                                                         52,5%   

*                                                                    

PERSOONLIJK

Creatieve ontwikkeling                                 5                                                         22,5%      

Zelfvertrouwen                                            8                                                         25%   

Algemeen welbevinden                                 6                                                         23%      

Samengesteld door projectleider Anikó Ouweneel op 15/01/2024