Ga naar de inhoud

een uniek sociaal cultureel project
voor ondernemende kunstenaars in elke expressievorm om van hun creatieve werk te kunnen leven

Arthelpdesk is begonnen in 2023 en het pilot jaar is inmiddels met geweldige resultaten afgerond (zie ‘nieuws’). Wij gaan door met het project in 2024 met steun van Afas Foundation! Momenteel hebben wij voldoende kunstenaars, maar wij zijn altijd op zoek naar goede zakenmaatjes.

Interesse? Neem contact met ons op!

Credits: Sanches1980

Trots op hun creaties maar te bescheiden om die te promoten en te verkopen, kunnen zelfs de meest getalenteerde kunstenaars de moed verliezen. Daarom gaan wij zelfstandig werkende professionele kunstenaars en creatieven ondersteunen – middels professionele begeleiding om niet – om meer rendement te kunnen halen uit hun activiteiten.

Want kunstenaars verdienen vaak te weinig voor een normaal levensonderhoud. Dat was niet veel anders vroeger, vele – nu gevierde – kunstenaars konden niet duurzaam een bestaan opbouwen op basis van hun passie en kunde. De makers van befaamde kunstwerken van de toekomst hebben NU waarschijnlijk ook vaak grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Soms zijn deze creatieven al opgemerkt door fondsen of musea zelfs, en toch blijft de kost verdienen met kunst nog niet zo makkelijk. Want kunst maken en kunst verkopen zijn twee totaal verschillende vaardigheden en totaal verschillende werelden voor de meeste kunstenaars.

In onze regio is er een groeiend aanbod van ondernemers met affiniteit voor kunst om ‘zakenmaatje’ te zijn. Onze zakenmaatjes of kunstbehartigers – wij noemen ze ook mecenassen – hebben een professioneel verleden uit het bedrijfsleven en werken met ons mee als vrijwilligers. Zij schenken hun tijd en aandacht, kennis en kunde aan kunstenaars om duurzaam ondernemerschap en financiële stabiliteit te bevorderen.

Onze kunstenaars zijn nauwelijks zijn opgeleid qua bedrijfsvoering, hebben vaak weinig ondernemerservaring, zijn veelal zzp’er en voeren hun onderneming meestal uit in een financieel moeilijke situatie. Wij beginnen in het Gooi, Vecht- en Eemstreek, maar wij staan open voor mensen uit andere streken.

Over de begeleiding

Het is specifiek en resultaatgericht: relationele ondersteuning door te luisteren en te bemoedigen, maar ook: instrumentele ondersteuning zoals doelen stellen, activiteiten ondernemen, te stimuleren en te evalueren vanuit eigen expertise. Het ondernemingsplan door te spitten is bijvoorbeeld een van de doelen.

ReconnAct biedt een trainingsdag voor onze zakenmaatjes/kunstbehartigers, deze wordt aan alle zakenmaatjes van de stichting gegeven. Daarna begint de begeleiding, 7 maanden lang maandelijkse gesprekken, eventueel contact online.
Onze kunstenaars en creatieven worden geballoteerd en gekoppeld naar de juiste zakenmaatje. Wij beginnen met een feestelijke kick-off bijeenkomst en wij bouwen aan een kunstenaars – kunstbehartigers community in de regio.

Het proces wordt opgenomen in het AFAS projectomgeving (strenge privacy regels). Het is met een nulmeting, tussentijdse rapportages en een eindrapportage goed gedocumenteerd. Zo mogelijk, gaan wij volgend jaar het project nog uitgebreider en breder aanbieden om nog meer kunstenaars en creatieven verder te helpen naar duurzaam ondernemerschap en meer onafhankelijke kunstenaarschap.

Projectplanning 2023/2024/2025

Scènefoto Johan Cruijff de musical, Ben van Duin Michiel Voet

Arthelpdesk is een initiatief van Stichting ReconnAct. ReconnAct biedt al tien jaar succesvolle begeleiding met uitstekende resultaten aan kwetsbare mensen via maatjesprojecten. Wij initiëren en begeleiden dit project vanuit onze gedrevenheid om beeldende kunstenaars en creatieven in verschillende expressievormen financieel stabiliteit te helpen bereiken. Arthelpdesk wil graag een nieuwe vorm van mecenaat en talentvolle kunstenaars met elkaar verbinden en zo het cultureel ondernemerschap versterken in de regio. AFAS Foundation steunt het project financieel in het eerste en tweede jaar!

Meer cultureel ondernemerschap
Meer kwalitatief hoogstaande kunst
Meer onafhankelijk kunstenaarschap
Vergelijkbare projecten ontwikkelen in heel Nederland

credit: El Mac

Ben jij zo’n culturele ondernemer (bijv. beeldende kunstenaar, danser, digitale maker, musicus) en wil je graag op weg geholpen worden naar financiële zelfredzaamheid en duurzaam ondernemerschap?

Ben jij geïnteresseerd om als zakenmaatje/mecenas jouw tijd en aandacht te schenken aan een culturele ondernemer (1x/3-4 weken een paar uur 7 maanden lang)?

Contact

Projectleider Arthelpdesk
Anikó Ouweneel
anikoouweneel@reconnact.nl
www.visiodivina.eu

Kwartiermaker ReconnAct
Coen Kranenberg
coenkranenberg@reconnact.nl
www.reconnact.nl